Gratis kalendrar i PDF-format för enklare utskrift.
17
Maj
Måndag
Rebecka, Ruben
18
Tisdag
Erik
19
Onsdag
Maj, Majken
20
Torsdag
Karolina, Carola
21
Fredag
Konstantin, Conny
22
Lördag
Hemming, Henning
23
Söndag
Desideria, Desirée Pingstdagen
https://www.kalenderdagar.se/kalender/