Gratis kalendrar i PDF-format för enklare utskrift.
22
Augusti
Måndag
Henrietta, Henrika
23
Tisdag
Signe, Signhild
24
Onsdag
Bartolomeus
25
Torsdag
Lovisa, Louise
26
Fredag
Östen
27
Lördag
Rolf, Raoul
28
Söndag
Fatima, Leila
https://www.kalenderdagar.se/kalender/