Gratis kalendrar i PDF-format för enklare utskrift.
10
Januari
Måndag
Sigurd, Sigbritt
11
Tisdag
Jan, Jannike
12
Onsdag
Frideborg, Fridolf
13
Torsdag
Knut
14
Fredag
Felix, Felicia
15
Lördag
Laura, Lorentz
16
Söndag
Hjalmar, Helmer
https://www.kalenderdagar.se/kalender/